Reglement

Artikel 1

Steps on Fire wordt georganiseerd door Nisken Willekens, Marc Willekens, Rik Van Dyck en Dieter van Olmen , en dit ten voordele van help Brandwonden Kids. Alle opbrengsten worden voor 100% overgedragen aan VZW Help Brandwonden Kids.

Artikel 2

Steps on Fire is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Vanaf 1 september – 20u kan je via www.ticketkantoor.nl/shop/stepsonfire een ticket aankopen voor ons evenement. De verschillende tickets kan je bij hier terugvinden.

Artikel 4

De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 5

Het is ten alle tijden verplicht om uw huisdier aan de leiband te houden. Dit voor de veiligheid van uw huisdier en de andere wandelaars.

Artikel 6

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 7

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van Steps On Fire van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Steps On Fire, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 8

De organisatie van Steps On Fire is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 9

Met de inschrijving voor Steps On Fire verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement en met ons privacybeleid.