Reglement

Artikel 1

Steps on Fire wordt georganiseerd door Nisken Willekens, Marc Willekens, Patrick Jacobs, Rik Van Dyck en Dieter van Olmen , en dit ten voordele van help Brandwonden Kids. Alle opbrengsten worden voor 100% overgedragen aan VZW Help Brandwonden Kids.

Artikel 2

Steps on Fire is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Vanaf 1 juni kan je via www.ticketkantoor.nl/shop/stepsonfire een ticket aankopen voor de wandeling. Er is een beperking van 1000 wandelaars. De inschrijvingsprijs zal dit jaar 18 euro bedragen. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 5

Het is ten alle tijden verplicht om uw huisdier aan de leiband te houden. Dit voor de veiligheid van uw huisdier en de andere wandelaars.

Artikel 6

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 7

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van Steps On Fire van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Steps On Fire, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 8

De organisatie van Steps On Fire is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 9

Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. Er is een verzekering afgesloten “ongevallen” en “schade aan derden”
– ziekteverschijnselen zoals : hartklachten, zonnesteek, syncope enz… vallen hier niet onder.
– transport per ziekenwagen valt altijd ten laste van de deelnemer
– kwetsuren veroorzaakt door het wandelen vallen ook niet onder deze verzekering

Artikel 10

Met de inschrijving voor Steps On Fire verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement en met ons privacybeleid.